INSCHRIJFFORMULIER
Naam + achternaam:  
Geboortedatum:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Tel.nr mobiel:  
Tel.nr thuis:  
Email:  
Ibanbankrek. nr:
(bij termijnbetaling per incasso):
 
Naam rekening houder:  
Cursus:  
 
Indien van toepassing: gegevens danspartner:
Naam + achternaam:  
Geboortedatum:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Tel.nr mobiel:  
Tel.nr thuis:  
Email:  
  


BETALING
  • CONTANT: het hele lesbedrag op de eerstvolgende les....LET OP: U KUNT BIJ ONS NIET PINNEN!!
  • BANK: het hele lesbedrag voor de eerstvolgende les kunt u overmaken op ABN AMRO: NL 28 ABNA 0626 88 12 77
  • INCASSO: termijnbetaling mogelijk via automatische incasso dmv het opgeven van uw ibanbankrek.nr via het inschrijfformulier

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij tussentijdse beëindiging vd cursus is men verplicht om het overeengekomen(eventueel resterende) cursusbedrag te betalen. Gemiste lessen geven geen recht op restitutie of vermindering van het cursusgeld.